آذربایجاناخبارایرانعمومی

حبس خانگی توفیق یعقوبلو

حکم حبس خانگی برای توفیق یعقوبلو از سوی دادگاه صادر شد.

به گزارش پایگاه حقایق خبری قفقاز به نقل از اسلام آذری، در جلسه ای به ریاست قاضی المار رحیم اف، حکم حبس توفیق یعقوبلو با حبس خانگی جایگزین شد.

عقیل لاییج وکیل وی گفت که دادگاه تصمیم گرفت حکم توفیق یعقوبلو را با بازداشت خانگی جایگزین کند.

در حال حاضر یعقوبلو در بیمارستان شهر به سر می برد.

الچین صادق اف، وکیل دیگر متهم به خبرنگاران گفت که اگر وضعیت سلامتی وی اجازه دهد یعقوبلو از بیمارستان مرخص می شود، در غیر این صورت معالجه وی در بیمارستان ادامه خواهد یافت.

جلسه بعدی دادگاه برای 28 سپتامبر تعیین شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا