آخرین اخبارآذربایجاناخبارایرانعمومی

دسیسه مقامات باکو برای به تعطیلی کشاندن مدرسه ایرانیان در باکو

معلمان مدرسه ایرانیان در باکو بازداشت و به اداره مهاجرت برده شده اند و مجبور به خروج از جمهوری آذربایجان خواهند شد

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، شنیده ها حاکی از آن است که معلمان مدرسه ایرانیان در باکو بازداشت و به اداره مهاجرت برده شده اند و مجبور به خروج از جمهوری آذربایجان خواهند شد. در صورت اخراج معلمان مدرسه ایرانیان در باکو، این مدرسه به تعطیلی کشانده می شود و فرزندان ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان و ماموران دولتی در نمایندگی هایی نظیر سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز برای ادامه تحصیل مجبور به بازگشت به ایران خواهند شد. بهانه مقامات باکو برای اقدام غیرقانونی ضد مدرسه ایرانیان در باکو، تمدید نشدن روادید گذرنامه خدمت معلمان است. تمدید نشدن روادید و ممهور نشدن گذرنامه های معلمان ایرانی که بنابر موافقت نامه های رسمی ایران و جمهوری آذربایجان گذرنامه خدمت دارند، از چندین سال پیش به علت رویه خصومت ورزانه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در قبال ایران شروع شده بود.

متاسفانه به علت رویه سکوت و مخفی کاری مسئولان ذیربط ایرانی در امور جمهوری آذربایجان درباره رویه خصومت ورزانه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان که مهر تمدید زدن به گذرنامه های خدمت را منوط به خروج هر ماهه دارندگان این گذرنامه ها از جمهوری آذربایجان و بازگشت مجدد کرده بود، هیچ گاه در این باره اطلاع رسانی نشد تا برای این مسئله چاره جویی شود!

اکنون پس از سال ها اعمال رویه غیردوستانه و آزاردهی عمدی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به دارندگان گذرنامه خدمت ایرانی، این موضوع بهانه ای برای به تعطیلی کشاندن مدرسه ایرانیان در باکو نیز شده است. مقامات باکو همچنین خواستار این بودند که به هیچ یک از شهروندان جمهوری آذربایجان اجازه تحصیل در مدرسه ایران در باکو داده نشود که این نیز با مخالفت شهروندانی مواجه بوده است که مایلند فرزندانشان در مدرسه ایران در باکو تحصیل کنند تا آینده علمی بهتری داشته باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا