آبخازیااخباراوستیای شمالیاینگوشچچنداغستانروسیهعمومیقره چای چرکسیاگاباردین بالکاریا

بیست منطقه مسلمان نشین در روسیه

اسلام تودی در گزارشی بیست منطقه اسلام نشین روسیه را بر اساس تعداد مسلمانان مشخص کرده است. این گزارش نشان می دهد که تقریبا نیمی از مسلمانان روسیه در سه منطقه‌ی جمهوری داغستان، تاتارستان و باشقیرستان سکونت دارند.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، مسلمانان روسیه به طور پراکنده در نقاط مختلف کشور ساکن هستند. قبلا آنان تنها در چند منطقه‌ی خاص متمرکز بودند؛ در حال حاضر مسلمانان در سرتاسر سرزمین روسیه مستقر هستند، اما مناطق جدید یکپارچه برای زندگی ایجاد نکردند. مسلمانان سنتی جمعیت غالب هفت منطقه  از فدارسیون روسیه را تشکیل می دهند: چچن، اینگوشتی، داغستان، کاباردینو بالکاری، قرهچای-چرکس، باشقیرستان و تاتارستان.
بیست منطقه‌ی روسیه با درصد بالای مسلمانان در مجموع کل جمعیت:

۱-جمهوری اینگوشتیا-۹۸%
۲-جمهوری چچن- ۹۶%
۳-جمهوری داغستان- ۹۴%
۴-کاباردینو بالکاری- ۷۰%
۵-قرهچای-چرکس- ۶۳%
۶-جمهوری باشقیرستان- ۵۴,۵%
۷-جمهوری تاتارستان- ۵۴%
۸-آدیغه-  ۲۷%
۹-منطقه ی آستاراخان-&
۱۰-اوستیا شمالی- !
۱۱-منطقه ی اورنبورگ- .۷
۱۲-ناحیه خودگردان هانتی-مانیسک-
۱۳-منطقه ی اولیانوفسک-
۱۴-منطقه ی چلیابینسک-
۱۵-یامالو-ننتس- .۵
۱۶-منطقه ی تومنسک- .۵
۱۷-کالمیک-
۱۸-جمهوری اودمورتسک- %۷٫۶
۱۹-جمهوری آلتای- %۷٫۴
۲۰-استاوروپول- %۷

بیست منطقه مسلمان نشین بر اساس تعداد مسلمانان:

۱-داغستان-۲۴۳۰ هزار
۲-باشقیرستان-۲۲۳۴ هزار
۳-تاتارستان-۲۰۴۰ هزار
۴-چچن- ۱۰۵۸ هزار
۵-کاباردینو بالکاری-۵۳۵ هزار
۶-اینگوشتیا- ۴۵۸ هزار
۷-منطقه ی چلیابینسک-۴۲۵ هزار
۸-مسکو- ۴۱۰ هزار
۹-منطقه اورنبورگ-۳۶۵ هزار
۱۰-قرهچای-چرکس-۲۷۶ هزار
۱۱-منطقه ی آستاراخان- ۲۶۰ هزار
۱۲-منطقه ی سوردلوفسک-۲۳۶ هزار
۱۳-منطقه ی خودگردان هانتی-مانیسک- ۲۱۶ هزار
۱۴-ناحیه ی پرمسکی-۱۹۲ هزار
۱۵-منطقه ی استاوروپول- ۱۹۰ هزار
۱۶-منطقه  ی ساراتوفسک- ۱۸۵ هزار
۱۷-منطقه ی سامارسک- ۱۸۳ هزار
۱۸-منطقه ی اولیانوفسک- ۱۸۰ هزار
۱۹-اوستیا شمالی- ۱۵۰ هزار
۲۰-منطقه ی تومنسک- ۱۴۰ هزار

بر این اساس می توان گفت که تقریبا نیمی از مسلمانان روسیه در سه منطقه‌ی جمهوری داغستان، تاتارستان و باشقیرستان سکونت دارند. گفتنی است که جامعه‌ی مسلمانان این سه منطقه همراه با مسلمانان مسکو و جمهوری چچن معرف و بیانگر جامعه‌ی مسلمانان روسیه هستند.

منبع:اسلام تودی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا