ArxivIslamŞeirXəbər lentiXəbərlər

Zühurunu gözlərik – ŞEİR

Zühurun gözlərik, gələr, Allah Kərimdir

Möhnəti ilə intizar bitər, Allah Kərimdir

 

Ey şəmsi zülmətin yanan çırağı

Cahanın Höccətullahı, möhkəm dayağı

Məhv olar hərisi xudpəsənd zalım mərağı

Nurunla kölgələr itər, Allah kərimdir

Zühurunu gözlərik, gələr, Allah kərimdir

Möhnəti ilə intizar bitər, Allah Kərimdir

 

Qalxıbdır ərşə nalələr zillət əlindən

Xar olub mömünün xiffət əlindən

Nə olar gəl, qurtar, bizi xiffət əlindən

Cəmali İslam dirçələr, Allah Kərimdir

Zühurun gözlərik, gələr, Allah Kərimdir

Möhnəti ilə intizar bitər, Allah Kərimdir

 

Əmirəlmöminin kimi şücaətinlə

Aləmlər bərqərar olsun ədalətinlə

Xudanın izni ilə bəlağətinlə

Xilqət haqq yolda birləşər, Allah Kərimdir

Zühurun gözlərik, gələr, Allah Kərimdir

Möhnəti ilə intizar bitər, Allah Kərimdir

 

Xudayi möhtərəm, mənim çoxdur günahım

Nəbi, Əmirəlmöminin, Hüseyndir şahim

Rəhimi Rəhmansan, Əhli-Beyt pənahım

Əhli-Beytə xatir rəhm edər, Allah Kərimdir.

 

Qəmgüzar,

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Check Also
Close
Back to top button