IslamŞeir

Səməndər Qarabağlı: “Cəhənnəm”

CӘHӘNNӘM

Yüzlərlə ayədə buyurub Quran,

Didib-parçalayan nardı Cəhənnəm.

Qəbul etsən də, sən etməsən də,

Әsil həqiqətdə vardı Cəhənnəm.

*****

Odur İlahinin sonsuz qəzəbi,

Bizim əməllərdir onun səbəbi.

İnsanı bürüyər alovun ləbi,

Әzabdır, zəqqumdur, mardı Cəhənnəm.

*****

İnsanın dərisi yanar yenidən,

Gələr bədəninə həmən dəridən.

Hər yerdən, baş üstən, öndən, geridən,

Adamı incidən xardı Cəhənnəm.

*****

Hər kəs əməlinin görər barını,

Yar da qoyub qaçar orda yarını.

Etiraf eyləyər günahlarını,

İnsana necə pis yardı Cəhənnəm.

*****

Növbənöv əzabı var Cəhənnəmin,

Öhdəsindən gələr bütün aləmin.

Cəhənnəm səsləyib söyləyər “həl min”?

Səməndər, aqilə ardı Cəhənnəm.

Səməndər Qarabağlı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Check Also
Close
Back to top button