ArxivIslammədəniyyatŞəxsiyyətlərSONXƏBƏRLƏRSosialXəbər lentiXəbərlər

Müəzzəm Rəhbər: ” Tam hazırlıqlı və möhkəm elmi fikir bazası günümüzün tələblərindədir”

İslam İnqilabının Ali Məqamlı Rəhbəri 2023-cü il noyabrın 8-də keçirilən “Əllamə Təbatəbai” Beynəlxalq Konqresinin təşkilatçılarının iclasında buyurublar ki, Ayətullah Seyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbainin əsas və olduqca əhəmiyyətli işlərindən biri də, cəmiyyət arasında yayılan şübhəli fikirlərin, yeni yaranmış müxtəlif düşüncələrin qarşılığında tam hazırlıqlı və möhkəm elmi fikir bazasının təşkil etməsi idi. Bu iş bu gün bizə lazımlıdır”
O Həzrət daha sonra Əllamə Təbatəbainin istər sağlığında, istər vəfatından sonra əksər elmi əsərlərinin yayılmasına da işarə eədərk buyurublar ki,  mərhum Əllamə Təbatəbai Şəhid Mütəhhəri, Şəhid Beheşti və mərhum Misbah Yəzdi kimi alim, düşüncəli və nüfuzlu mütəxəssislərin yetişdirilməsində böyük əmək sərf etmişdir. Onun tələbələrinin əksəriyyəti İslam İnqilabının əsas öndərləri sırasında olmuşdur.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to top button