" /> Qafqaz – انتخابات ریاست جمهوری در آبخازیا و موضع روسیه درباره نامزدها